Οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι από 10 Νοεμβρίου μέχρι και 10 Δεκεμβρίου 2017

Οι τελικές δηλώσεις είναι από 15 Φεβρουαρίου μέχρι και 15 Μαρτίου 2018